DUYURULAR

Yeni Sayfa 1

STAJYERLİK/İNTÖRNLÜK BAŞLAMADAN ÖNCE HAZIRLANACAK BELGELER
Tek hekim İmzalı sağlık raporu (Aile hekimi vs.)
Kan testleri (HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV, Anti HIV, HAV IgG, Antİ-HAV IgM) yapılarak bağışıklığı olmayanların aşılanması,
Radyolojide çalışacakların, 18 yaşın doldurmuş olması vt tk olarak Hemogram testlerinin yapılması,
Kurum İşyeri hekimi, enfeksiyon hekimi veya görevli hekim tarafından ayrıca İş sağlığı açısından talep edilebilecek diğer laboratuvar ve görüntüleme testleri,
Stajyerin/lntörnün, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi aldığına dair Fakülte Dekanı/Okul Müdürü imzalı ve kaşeli belge,
1 adet fotoğraf,İkametgâh belgesi,Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Zorunlu staj kapsamında başlanacaksa; fakülte/okuldan, zorunlu staj yaplacağına dair belge, i
Fakülte/okul tarafından, stajyerlik/lntörnlük yapılan süre boyunca "İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası" yapıldığına dair belge,
Kimlik kartı (İstenilen formata göre hazırlanmış) gerekmektedir.
Not: Stajyerin/İntörnün, staja/intömlüğe başlamadan önce; kurumumuzun İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından verilecek olan, İşe başlama (oryantasyon) eğitimi almış olması gerekmektedir. Bu eğitimin planlanması için staj başlamadan en az 10 gün önce İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ile irtibata geçmesi gerekmektedir. Bu eğitimi almamış olanları stajı/intörnlüğü başlatılmayacaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği irtibat Tlf: 0 (236) 236 03 30/ 45 45

Yukarıda belirtilen evrakları teslim etmediğiniz takdirde staj başvurunuz kabul edilmeyecektir.

Bilgi İçin:Staj Sorumlusu Murat Sağlam

Telefon: 444 4 228 / 0 (236) 23 60 330

Faks : 0 (236) 23 38 040

Adres : Uncubozköy Mahallesi Mimarsinan Sokak
No 189 - Manisa/Yunusemre